ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٧. قیبلەم تۊ نامای وە جامەی نېیان
قیبلەم تۊ نامای، وە جامەی نېیان
ئامای عاشقان، بستانینە گېیان

نە ڕېسمانەن، سەوڵی سەرئەفراز
ڕیشەی گیانمەن، تۊ گېرتەن بە ناز

چۇن گیری قولاب گازی تۊ بېیەن
مەکېشەش مەیۊ، موداراش نېیەن

نە ڕېسمانەن، ئا سپی تەنی
ڕیشەی گېیانمەن، مەگېڵۊن چەنی

ئازیز من فیدای جامە تەنیت بام
ڕیشەی دڵ بە گاز جە بېخ کەنیت بام

قیبلەم تۊ نامای، جامەی نۊتەنی
ئامای مەزارێ پەرێ من کەنی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit