ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٤. شیرین نەشتەرەن
شیرین نەشتەرەن...
نە دەوری دیدەش هەزار نەشتەرەن

موژانش جە تېخ ئەڵماس تېژتەرەن
زامەتش جە زام ئەفعی فېشتەرەن

دەس دا نە دیدەی شۊخی شەڕئەنگېز
ساوا بە سوان پەی داوای هۇن ڕېز

دۇ هیلالی قەوس، سېیا کەرد پەیوەست
فاقەی گیر و گاز، شەستی سەرپەل بەست

پای چەپ وەست وە پېش، ڕاست نە جا مەحکەم
چەپ کەرد وە ستۇن، ڕاست ئاورد وە هەم

هەر ئەوسا زانام دڵ جە دەرۇندا
پەخشا و پەخش بی ڕېزا بە هۇندا

پېکیای پەیکان موژەی چەمیدەم
شەهیدی پەیکان شابازی دیدەم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit