ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٣. شیرین نیگایێ
شیرین نیگایێ...
کەرەم کەم مەکەر، جە نیم نیگایێ
جە پەی واتەی عام نە گشت جێگایێ
جایێ بێ ڕەقیب، ئەویچ گاگایێ
تۆ تازە بەینی، بەدکاران بێ بەین
متەرسوو وزات دوور جە وەفا و بەین
نەکێشانت جەور بێ کەسیی جارێ
بێ وەفا مەبی بە یەک ئازارێ
جە بەد واتەشان خاتر گەرد مەبی
وێنەی بێ مەیلان، مەیلان سەرد مەبی
فیدای نیگات بام با جە نیان بۆ
نەبا واتەشان پێمان زیان بۆ

پەراوێز edit