ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٣. شیرین نیگایێ
شیرین نیگایێ...
کەرەم کەم مەکەر، جە نیم نیگایێ

جە پەی واتەی عام نە گشت جېگایێ
جایێ بۍ ڕەقیب، ئەویچ گا گایێ

تۊ تازە بەینی بەدکاران بۍ بەین
مەتەرسۇ وزات دۇر جە وەفا و بەین

نەکېشانت جەور بېکەسیی جارێ
بېوەفا مەبی بە یەک ئازارێ

جە بەڎ واتەشان خاتر گەرد مەبی
وېنەی بېمەیلان، مەیلان سەرد مەبی

فیدای نیگات بام با جە نېیان بۊ
نەبا واتەشان پېمان زیان بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit