ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٥. شیرین وە تاڵی
شیرین وە تاڵی...
خەم، دڵ تەبدیل دا شیرین وە تاڵی
تەختی دڵ جە گشت شادی کەرد خاڵی
کەرد وەسەر عەسکەر تاڵییان، تاڵی
وەلا کەرد وە ناز شامارانی مەست
سنعانی ئاسا سەدبار زوننار بەست
قاپی دین شکەست، مەزهەب دا وە باد
دنیا کافر کەرد شۆخی بێ بونیاد
شی نە ڕای مەزهەب عاریانی بەر
پەرێ غەزای من خاس بەستەن کەمەر
یا شا باجەتی ڕەسوولی سەروەر
باوەریش بە دین خودا و پێغەمبەر
تا شاد بوون بەشەوق شۆڵەی مەه جەمین
کەس نەبۆ کافر، بەری بۆ جە دین

پەراوێز edit