ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٣. بحوسنا (أحسن التقویم) و زاهیر سورەتی زاتی
بحوسنا (أحسن التقویم) و زاهیر سورەتی زاتی
نەزەردی (علم الاسماء) و باتن عەینی میرئاتی
دپابوسا سەمەن سایێ م نێری بەژن و بالایێ
(لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السموات)
ژڤێ تەقویمی ئینسانی نەزەردا سیرری سوبحانی
(فهذا الوجه من اجلی براهین و آیات)
کونوری عیشقێ لامیع دەت لتوری قەلبی جامیع دەت
دسەیرا (برزخ الاسماء، نهایات بدایاتی)
نیشانێن تورەیی توغرا دوەسفی زوهرە سیمایان
(لعنوان التجلی من براعات العبارات)
دلۆ وەر سەیری بالایان دگولزارا سەمەن سایان
(بها تهتز بانات لنا من میس قامات)
سەمایا جوملە دیم دوڕتێ بئیعجاز ئەهلی سوڕ پوڕتێ
(بها تصطف قامات بعیدان و نایات)
سەمایێ راست و چەپ تینن شەمالێن خاسسە هلتینن
(فیا لله فی میلا تها من عطف بانات)
ببێژن غەمزە ئەلماسێ بزەمزەم بینە شەهکاسێ
کوحەل کت مەعنی یێن ئاسێ (فیا هیا لنا، هات)
دبینی نەغمەیا چەنگێ دەما ئاڤیهتە ئاهەنگێ
بقانون وی دخونت مە (لمیعاد و میقات)
ژرەمزین غەمزە چالاکی بدل دی بێنە ئیدراکی
(معان لم یسعها اللفظ من ضیق العبارات)
ژنازک دلبەرا نازک دسەهمێ دی مە ئیعجازک
(و کم من خشف غزلان اهابت لیث غابات)
نەتەنها پێشبەری یارین، ژئەمری کن خەبەردارین
(و من اهواه سار فی مساری کل ذراتی)
(هوالاول، هوالآخر، هوالظاهر، هوالباطن)
(هوالمعبود و المشهود فی کل الهویات)
ژلا شەیئی، ژمەعدومی، مەناسی سیرری قەییومی
(سجودی فی تراب المحو من اعلی المقامات)
بحەق رەندێ خەراباتم ژدێرێ ڤێ دەمێ هاتم
چهێڤی هون دکن ئیرۆ ژڤێ رەندێ خەراباتی
دعیشقێ شێخی سانیمە بدل بەحری مەعانیمە
(لذی حجر ودی قلب شفاء فی اشاراتی)
دئیقلیمی سوخەن میرم دشیعرێ دە جەهانگیرم
(ویعلو موکب العشاق اعلامی و رایاتی)
چخوەش نورەک زەلالی تو دقەلبی من شەمالی تو
(وقلبی حیث فیه الحب مصباح بمشکات)
تەقازا وە دکر حیکمەت کو چەرخ و لەولەبی بابن
(هوالفعال لاتغتر باسباب وآلات)
ئەزەل عەینی ئەبەد یەک ئان ددەییومی دقەییومی
تەنەززول دێتە تەفسیلێ (بآنات و اوقات)
تعالی الله ژئیحسانی بدلداری بدل دانی
(مەلا) ئیرۆ تەکر پاشا لسەر چەهڤێن مەلێ هاتی
سەمەن سایان

پەراوێز edit