ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٢. غەما عیشقێ پەریهتم ئەز حەبیبا غەم رەوین کانێ
غەما عیشقێ پەریهتم ئەز حەبیبا غەم رەوین کانێ
سەراسەرتێک بەهیتم ئەز ژدەردێ فەرق و هیجرانێ
فیراقا دلبەرا رندە بەهیتم ئەز وەکی فندە
موسلمانەک درێ من دە خەبەربت بالی سولتانێ
خەبەربت بال شەکەرخایێ شەپال و خوب و زیبایێ
کومیرە بەلکە بیرنایێ ئەسیرەک وی دزیندانێ
ئەسیرم لەرزەیو تاڤێ نەتاقەت ڤێ نە پەرواڤێ
ژحەبساوی قەمن ناڤێ بکم فەریاد و ئەفغانێ
م ناوی ئەز بفریادکم لزولما دلبەرێ دادکم
سەحی دێ شوبهی فەرهادکم بدم روحێ ژکۆڤانێ
ژکۆڤانا تە شیرینێ دنالم شوبهی گۆیینێ
درێژم هێسترێن خوینێ وەکی تاڤێ دبارانێ
وەکی بەرقی بوهاری ئەز ژدەست چەشمێن خوماری ئەز
دکم فەریاد و زاری ئەز مەگەر جارەک کی ئیحسانێ
تو پوڕئیحسان و خوەی نەشمی لدەرویشان ئابێ خەشمی
چبیتن گەر بنیڤ چەشمی نەزەر کی تولا ئاستانێ (یان، تو لئاستانێ)
لمن پڕسەک بدلداری دبت هەمپایی دیداری
ڤەڤە وەستایم دفەرواری لعەبدێ خوە کە فەرمانێ
دفەرمانێ ڤەڤە وەستایم دبەندا خدمەتی دایم
وەکی گۆی بێ سەروپایم هەمان لێدی تو چەوگانێ
لبەر چەوگان و کاشویان ژدەربا تورک و هیندویان
دبازم هەروەکی گویان دەما ئەوتینە مەیدانێ
دەما ئەوتین ببازی تێن دگەل قەوسێن شیرازی تێن
چموکارن؟ دتازی تێن بدەعوا تێنە لێکدانێ
بدەعوا تێن مە یەغما کن دعامی شورو غەوغا کن
سواش و فیتنەیان راکن بشیر ئەوتێنە تالانێ
دوتالانچی دمەشهور تێ ژمەعدەن عەینی کافورتێ
دتێکەل زولمەت و نورتێ مەکوفرێ دی دئیمانێ
مەکفری دی دئیسلام بێ ژشەرقێ زولمەت و شام بێ
ژ زولفان عەنبەری خام بێ کەناری خال و نیشانێ
دو زولفی عەنبەر ئەفشانن دو لەعلی شەککەرستانن
دو چەشمی سیحری فەتتانن دلێ من وان خەدەنگ دانێ
دلێ من وان خەدەنگ لێدا دبورجا روزو شەب تێدا
لسەلوا مارلڤین پێدا بمەستی هاتە سەیرانێ
لسەلوا مار بلەف هاتن دبورجان تیپ بسەف هاتن
ژباتین تیر بخەف هاتن ژبەر بەندا گریبانێ
ژبەر بەندا نیقاباوی لبەر فەتلا عیساباوی
جەمالا ماهتاباوی مەبەدرەک دی دسەیوانێ
هەیڤ بو ئەو دزولماتێ دخۆم سوندێ بئایاتێ
کو نوری دا سەماواتێ ئەسەد هات راستی میزانێ
قەمەر هات راستی پەروینان ژبۆ خەملێ شەمال ئینان
م نێرگز دی دنەسرینان دنیڤ باغێ گولستانێ
دباغێ من مەدام دل تێ جنەسری و سوسن و گول تێ
بنەفش و تەرح و سونبول تێ چەڤین سەر شوبهی رەیحانێ
لدیمێ سونبولان سەردان چەڤین سەرسوسن و وەردان
لماهێ عەقرەبان گەردان دسەردا ئابی حەیوانێ
ژعیشقێ لەو (مەلا) خەستە ژحەرفا بادەیێ مەستە
ژهوش و عاقلی رەستە لدەر گوشێن دمەیخانێ
کوڤانا گیان

پەراوێز edit