ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩١. هێڤی و تەوقە دکم ئەز ژخودانا حەشەمێ
هێڤی و تەوقە دکم ئەز ژخودانا حەشەمێ
وێ نیگارو سەنەم و پادشەهو موحتەشەمێ
جارنان بەندەیی دل سۆهتی یی مەهجور ڤە ڤەنێر
بلەبی لەعلی شەکەربار و ژعەینی کەرەمێ
پرسیارەک لمە جارەک بکە شیرین دەهەنا من
کو پەریهتینە فیراقاتە لسەر دەردو غەمێ
ئەرنە هودهود ژسەبا بێت وەکی بادی سەبا
دی ژهیر کو بگەهت دەست ڤپەیکی حەرەمێ
پرسیارا لمەبت وەرنە خوە مەهجوری غەریب
دێ لکی عەرزە بکم ڤێ غەم و دەرد و ئەلەمێ
شەرحی حالی غەمی عیشقاتە ژکو تیتە نویسین
مەدحی ئەو سافی جەمالاتە کوجاتێ رەقەمێ
وێ مەجالێ کو جەمالا خوە تەجەللا دکری
لازمە سەجدە ببین بەرتە دوێ گاڤ و دەمێ
سەجدەبن بەرتە رەوایە دحەمی مەزهەب و دینان
کێ دبت موشریک و کافر ژوێ شیرین فەمێ
حاشەلله کوبکم ئەشکەرەڤان غوسسەوو دەردان
وەر بسوژم ژغەمی عیشقی تو سەرتا قەدەمێ
مە بسەحرای ویسالا خوە دەرین تو ژخودێ ڕا
وەرنە وەقتە کوببین غەرقەیی بەحرا عەدەمێ
ژگولستانی جەمالا تە گولەک بێتە زهورێ
ژدنێ دێ بچتن ناڤی بەهیشتا ئیرەمێ
گەر ببم بەرتە سجودێ ددەما کەشف و شهودێ
م لدل دێ بدرت پورتەوی نورا قیدەمی
(قبلتی وجهک فی کل صباح ومساء)
بدو ئەبروی تە جانا دخورم ئەز قەسەمێ
مویەکی ئەز ژتە نادم بدوسەد زین و شیرینان
چدەبت گەرتو حەسیب کی مە بفەرهاد و مەمێ
تە فەرەنگ و عەرەبستان و مەجەر تێک ستاندن
جەلەوێ خوەش وەگەرین هاتی یەنۆبا عەجەمێ
ما ژدیوانێ سەعادەت سەکری شوبهی (مەلایێ)
تو بناڤێ م گەدایێ بکشینە قەلەمێ
بەهیشتا ئیرەمی

پەراوێز edit