ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٠. ئەی شاهیدی قودسی ڤەکە بەندێ ژنیقابێ
ئەی شاهیدی قودسی، ڤەکە بەندێ ژنیقابێ
تاچەند وەسەر گەشتە بمینین دحیجابێ
بسکێن ژحەریری توژنو ماوەرێ لێ کە
زولفێن ژعەبیرێ شەکە باڤێ خەم و تابێ
قشتێن دخوە چین چین بدە بەر میسک و زەبادێ
تایێن دعیسابێ برەشینن بگولابێ
هەریەک بهەزار رەنگ لبەژناتە سەماتێن
خەمری یو لەف و شەتری و تایێن دعیسابێ
من جان یەدی بەیزایە ژئیسان چخەبەردەم؟
من ئاتەشی موسا دیە گولناری شەرابێ
میننەت کو ژبەختی خوەو تالع بنسیبم
حوسنا تەیە ئیرۆ ژمەڕا چویە نیسابێ
عیشقا مە ژبەر مەوج و عەجاجێ بوە دەریا
وی زیرو زەبەر کت مە بدەست هیندو غورابێ
نەهچەرخی سپیهرێ ژهەوایا تەوو میهرێ
سەرگەشتە نەئەو تێک ڤمەرا شوبهی حوبابێ
وەک با دلەزینی تو کومێدێ دبەزینی
عومرێ مە عەزیزی بخودێ بەس کە شیتابێ
یاپێ بزیارەت بدەمە، یا سەری ئەنگوشت
دەستێ خوە مەئاڤیتیە بێ چارە ریکابێ
من رێ ژسەرابێ بشەرابێ برو مونکیر
حەتتا بئەبەد، تەشنە جەگەرما دسەرابێ
سیرپوش و قیبابامەیە تەسبیح و موسەللا
وەر دا بدرینین لخوە ئەو پەردە قەتابێ
لله وەرە ساقی بدو جامان مە جوان کە
موتریب بدەفێ رابدە سیگاهو شەبابێ
وەر گۆهبدە نایێ کو شیرین قەد دسەمایێ
پور حەل کرنە مەسئەلە ڤێ فەسلی خیتابێ
جاما نەشەکەرلەب بمەدەت عەینی حەرامە
فتوا وەنوما حاشیەیا شەرحا لوبابێ
موفتی مە نەی و نایەو نەی قەولی قەدیمە
باوەڕتە نەهن؟ گوهبدە بەر چەنگ و روبابێ
نەردامە چبازی بنومیتن مە ژی رازی
بەندین دسوئالێ و گوشادین دجەوابێ
ئەز چومە سەرایێ کوشیرین قەد دسەمایێ
گۆ ئەڤ نە (مەلایی) مەیە؟ بێ پەردە بلایێ
زولفان شەکە

پەراوێز edit