ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٨. یارێ مە پوڕ نیشان و سوڕ سیما ژدوڕ دیم کەوکەبە
یارێ مە پوڕ نیشان و سوڕ سیما ژدوڕ دیم کەوکەبە
ئەو لەب شەکەر نازک بەشەر جەبهەت سەحەر کاکول شەبە
شەب کاکولە خال فلفلە چین سونبولە داڤا دلە
من غەفلەتی دی قبلەتی وەک ماه دتەیسا غەبغەبە
من دی بخەف سوحبەت بدەف شاهی نەجەف، فینجان دکەف
نونێن ژیەنگ بەردان خەدەنگ وی پوڕ ژتەنگ شیرین لەبە
خال و خەتی شۆخ قامەتێ مە ژڤێ کتێب و دەسخەتێ
هەردەم ژنەو دل فەیزە ئەو ئەڤ عیشق و سەودامەو هەبە
من بێ قەدار ئەو سیر ڤەشار عیشقا غەدار سوهتی سیتار
میهرا بوتان خال و خەتان سندوقەخان و مەقلەبە
دیمێ بخال ئەو نون و دال ئیسمی جەلال بەژنا شەپال
یەکتا ئەلف نایێ وەسف من عەقل تفلی مەزهەبە
حەتتا نەمام سالەک تەمام شیرین کەلام ما دامە جام
بی جەهد قەت تێن ئەمرو خەت هەرچی کو مەتلەب مەنسەبە
دەرماندەییم، حەیران تەییم پیرانەییم خوەش بەندەییم
زارا بسیر دل ژیم ڤەکر دەرحەق مەپڕ ئەرزان مەبە
بەرگین گولێ ئەو میسکەلێ هور هور وەلێ دەرحەق (مەلێ)
بی پەردە و خوەش مەعدەوو یەک وەعدەوو پوڕ شەفقەبە
داڤا دل

پەراوێز edit