ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٧. گەرچی بولبول جەوهەری زاتی گولە
گەرچی بولبول جەوهەری زاتی گولە
لێ گولێ رەونەق ژعیشقا بولبولە
گوهدە زیکری حال و جوشا بادەیێ
وی ببولبول را دخونت بولبولە
سوسنان سەدرەنگ ئاڤیهتن کەمەند
وان نەگۆ دل بەندی تایەک سونبولە
سونبولان سەیوان لدیمێ تازەکر
ئافتاب ئیرۆ دبورجا سونبولە
عەرعەرین رەنگین ژ تایێن سۆرو زەر
قومری یان سەدرەنگ شورو غولغولە
زەمری یا عیشقێ ژبالا هاتە خوار
قودسی یان ئاڤێهتە چەرخێ هەلهەلە
نێرگزا نازک قەدی شەهلایە مەست
دین کرم ئەز بولبولان سەودا گولە
زلف و بسکان پوڕژمن دل بر بەلێ
رشتەیا جانێ مەلێ ئەو کاکولە
بولبول و پەروانە ئەو فەسل و دەمن
جینسی عیشقامن تنێ دەردی کولە
من ددل ناسۆرەکی دا هەستی یێ
لاجەرەم هێژ نەشئەیا داغا کولە
تەبعی لامیع وەش زمیننەت بو حسن
من ددەست دا زوالفەقار و دولدولە
هشکەروی بەدفیعل چی هین کر عەجەب
بارک الله خوەش بەزی ئەسپێ قولە
قەت ڤەرێکێ ڤی دەمێ حازر دبت
قیسسەیا فەسلێنە کاری سونبولە
گول و بولبول

پەراوێز edit