ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٤. فەلەکا ئەتلەسێ سەرگەشتە دجاما مە حوبابە
فەلەکا ئەتلەسێ سەرگەشتە دجاما مە حوبابە
مەوج ددەت قولزومی عیشقێ مەلسەر دەست غورابە
دل کەمەربەستەیی عیشقە مەخوە زوننار پەرەستین
مەی و مەعشوقە دوعائێ مەئو سەجادە قیبابە
ژحیجابێ وەرە دەر نازک و مەستانە بمەش تو
تەجیهان زیروزەبەر کر بخودێ ئەڤ چحیجابە؟
دەستی جیبریل هلاڤیت ژبەژنا تەنیقابێ
بیەقین قافە لروژی وەرە، دەرسینە نیقابە
مە ب ئیشراقی سوئالەک ژلەبی غونچە گوشاکر
کو ب ئیلهامی دزانی دسوئالا مە جەوابە
(یان، گۆ ب ئیلهامی دزانی دسوئالاتە جەوابە)
توبنێ سازێ بئاواز چرەنگی مە دخوازت
(الله الله) بخودێ قەت دبهی ئەڤ چخیتابە؟
گوهدە نایێ ژلەبێ لەعلێ بقانونێ حیکایەت
دی چشەهدە بدە فێرا بدرت شەهدە رەبابە
خوەش پەریشان سیفەت و مەجمەعەیی سورەتی حالین
پیری عیشقین و جوان تەبع و دلێ عەهدی شەبابە
دورە دەستین ژخەیالان مەدڤێ یەک ژخودێ را
خەف دبەحسا مەژدل بێت و برت عەینی سەوابە
مە موشەررەف کە دو چەشمێن مە بیساتا قەدەمێ کە
پوڕ لنک من هەیە مەی، مێزەکە من سینە کەبابە
کەسک و سۆران توبنێ چەرخ لدۆرا دو هیلالان
دوقیران مانە بەرابەر شەفەقێ پەردە عیسابە
عەرعەران تا دشەپالن وەرقان جەزبە یەڤێڕا
نێرگزان سەر دگرانن، لبنەفشان خەم و تابە
چیچەکێن قەوس و قەزەح رەنگ هەزار رەنگ سەمایە
سونبولان گرتی خوناڤ و لگولان تازە گولابە
مەست و هشیار هەمە کەج کولەهن رقس و سەماتێن
ئەز نزانم چنەسەق کەیفە نزانم چشەرابە
خاکی پایێن تە درێزا سەگ و تولان خوە دەناسین
مەنەسوچ و نەگوناهو نەخەتا ئەو چعیتابە؟
ژویسالا خوە زەکاتێ بدە میسکین و فەقیران
کو جەمالا تەیە کامیل دکەمالا خوە نیسابە
عاشقی مەسئەلە خواهی وەرە ئەم موفتی یێ عیشقین
دەستەکی سوننەتە تێدا دیەکێ نەسسی کیتابە
دل بشو توژڤێ نیفاقێ کوبدەت سینە بەراقێ
بسەفا هەمرەهی ئەربابی دل و ئەهلی سەفابە
نەزەرا عەینی عینایەت بمەدا شاهی ویلایەت
ژعینایەت نەزرێ دل مەتژی عیلم و عوبابە
لەبی لەعلێن تەدبی هەر بیەکێ نوقتەیێ عیلمن
بخەتی حەرفی ئەلیف جەزمە شوبی حەلقەیی بابە
خەت و خالین تە بمومو ژمەرا مەسئەلە گویین
مەژوان حاشیەیان سینە تژی شەرحی لوبابە
ئابی حەیوان تەدڤێ راست بنۆشی شەبی قەدرێ
دەست بەرگەردەنی پڕپیچ و خەمی زولفی دوتابە
مە ژبسکێن تە گریهدار ژبەختێ خوە گرینە
مە ژزولفێن دخەم و تاب ددلدا خەم و تابە
تەدڤێ بەرق و بروسکان برەشینی، تو نەزەردە
تەدڤێ رۆژ خویا بت، ژشەباکێ تو خویابە
تەدڤێ زیرو زەبەرکی مە، دوزولفان بدە بەربا
تە دقێ قەنج قیامەت لمە رابت. بخوە رابە
قەسدی سەرچەشمەیی حەیوانی حەقیقەت کە (نیشانی)
ب جیهانێ مەبە مەغرور کوجیهان عەینی سەرابە
سەرکەشی شیوەیی ئەربابی وەفا نینە رحێ من
تە ژدل سوهتی مەلا، بەس ب مەلێ را بجەفابە
سینە کەبابە

پەراوێز edit