ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨١. وی سپیدە ژبورجی قەوس ئەبرو نوماندن ماهی نەو
وی سپیدە ژبورجی قەوس ئەبرو نوماندن ماهی نەو
خوەش ژقەوسی ئەبروان ڤێرا کشاندن ماهی نەو
گۆشەیێن نونان بسەربادان ژقەوسی بێ وەتەر
میسلی ئەنگوشتانەبی سەدسیر بەیاندن ماهی نەو
کەششفی بەدرا تەمام ئەحسەن ژبالا تەلعەتی
ژە ستیوادا گەزمەیان چەرخێ رەشاندن ماهی نەو
وی لوەجهی ئافتابێ گاهی کفش و گاهی خەف
عارفی ئەهلی بەسارەت حەیێراندن ماهی نەو
مل دزانم دانە بەر قەوسێ هیلالی گوشە زەر
لەو ژبالا گوشەیێن نونان لڤاندن ماهی نەو
ئەز دبێژم دی لمن دیسا جەگەر سەد پارە کن
وی بمیزان هەردو شیرازی چەڤاندن ماهی نەو
داخلی مەجلیس بوی ئیشەڤ (نیشانی) لەو کوخەف
جامی روحانی لئەهلی دل نەشاندن ماهی نەو
ماهی نەو

پەراوێز edit