ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٠. ددەست دا یەنگیەک نوبار من دی ئەو کەمان ئەبرو
ددەست دا یەنگیەک نوبار من دی ئەو کەمان ئەبرو
لبالا جەدوەلەک جەبباری لێدا هەمقیران ئەبرو
کوحەق ئەڤ حەرف و خەت کێشان لتالایی مە دەرویشان
دو قەوسان گوشە لێ بادان و سەرپەیوەستەمان ئەبرو
تە دیداری، تە رەفتاری، تە ئەلماسین شەکەر باری
بعەینی رێ لسەر سادان، دونون رەیحان نومان ئەبرو
(بحمدالله) بفەیروزی لوەجهێ دلبەرێ من دی
کوماهی نەو نیشان من دان لتاقی ئاسمان ئەبرو
(تعالی الله) نیشان دانە، بحوسنێ ئەو نەسەق دانە
ژنەقش و سەنعەتێ حەق ئەڤ نیشان چەشم، ئەڤ نیشان ئەبرو
ژرەعنا نیڕگزێن شەهلا مەجالێ هەمقیران بینم
هەزار رەمزو ئیشاراتن ژوان قەوسێن چەڤان ئەبرو
(مەلا) دل تێک تەپەیکانن، ژمەحبوبان مە نیشانن
کەماندارین دغەددارن دبورجا ئەسمەران ئەبرو
بەختی دروێشان

پەراوێز edit