ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٠. دیسا لبەدری کاتبی کێشا ژنو ژەنگاری خەت
دیسا لبەدری کاتبی کێشا ژنو ژەنگاری خەت
نورە رەشاندی واهیبی دەر گەردشی پەرگاری خەت
حەرفێن ژقودرەت نقتە پور مادار حەوزا لەعل و دور
ئەڤ رەنگ کی دی وە بەسۆر قودرەت نمون زەنگاری خەت
ئەو چیچەکێن شەتری شبیهت ئەفعی سیفەت قەلبێ مەمیهت
سەلوا ژبالایی وەریهت ئەڤ پەردەیا گولناری خەت
نەقش و نیگارین دلبەران دەرجێن ژرمزێن ئەسمەران (یان، دورجێن... )
هەر تێن ژدەست نەی شەکەران مەژ گولشەنی فەرخاری خەت
مە دەسخەتا تەرحێن شەلال خال و خەتێن نورا زەلال
دانی دسندوقان لبال مالی مەسەد قینتاری خەت
بەرگێن گولا رەیحانی یێ کاتب نموچەک دانی یێ
کەس دی بوێ شیرانی یێ دەر سەنعەتی جەبباری خەت
ریحان و سونبول تێ هەنە سەد چیچەک و گول تێ هەنە
زەرباڤو بولبول تێ هەنە ئەو بەغچەیا گولزاری خەت
گول چیچەک و نەقشێن غەریب نەسرین و رەیحانێ عەجیب
لێ راست و چەپ بویین سەلیب جەدوەل کەشین زونناری خەت
ئیرۆ سەحەر توغرا نیشان ئیعراب و حەرفێن زەرفشان
هاتن دگەل بایێ سەبان مەژ جانبی دلداری خەت (یان بایێ سیبان)
ئیرۆ بەراتا ئەحمەدی توغرا نیشان زەر کەش مەدی
خەتتی هومایون کێ وەدی شیرین و مەعناداری خەت
(الله) دبەر (قالوا بلی) دایە غمەکت قەلبێ (مەلێ)
ئاڤیهتە چەرخی جەدوەلێ ئەڤ رەنگە عەنبەرباری خەت
عەنبەر بار

پەراوێز edit