ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥١. خون کوژدل بمەوج بێت ئەشکی رەوان مەتێنە خەت
خون کوژدل بمەوج بێت ئەشکی رەوان مەتێنە خەت
نیل ژدیدەیان دزێت کەفتمە ناڤێ شوبهی بەت
کاتبی نەقشی قودرەتێ زێڕ رەشاندی سەر خەتی
ئەرزەن و دیم و جەبهەتێ پێ نەقشاند و کرنوقەت
جەبهەت و دیمێ نەققشاند میسک و زەبا دلی ڤەشاند
نورێ ژزولمەتی ڕەشاند تازە کشاندی خەت بخەت
حورو فرشتە کێ وەدین نازک و خوب و سوڕ شیرین
دیمێ نمونە بەربکین سورەتی چین نوما غەلەت
شیعری (مەلێ) کو وەک ژوان دایەتە جانی مەروڤان
پورمە لبەرگێ ئەرغەوان دینە غەزەل لنک شەتەت
شەپۆلی خوێن

پەراوێز edit