ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٥. گەر ژوێ حوری سرشتێ عیشویەک ئیزهار بت
گەر ژوێ حوری سرشتێ عیشویەک ئیزهار بت
دی ببت ناری خەلیلوالله و دوژەهـ ساربت
وەر ژبەر پەردێ یەدی بەیزا بە موعجیز بێتە دەر
شەمس و کەوکەب دێ هلین عالەم تژی ئەنوار بت
وەر ژعەکسی خەمری یان قەوس و قەزەح دەت یاسەمین
دێ گولو رەیحان ببارن، تێک تێک گولزار بت
شەمع دێ جان دەت ژشەوقێ بێتەبەر سوبحێ نەفەس
نارت ئاخر گەر ب مویەک بەحسی زولفا یاربت
سیلسیلا بەحسێ ژخونا دل بەران زولفا بەچین
دێ خەتا بت تاڤی میسک ئەر نافەیی تاتار بت
تەوقی گەردەن حەلقەیی زونناری زولفا یاری من
دی کلیتا کەلبی عشقێ حەلقەیا زوننار بت
عەقدی ئیحرامێ دعیشقیدا کوپیری عیشق بەست
دی چغەم گەر خەرقە رەهنی خانەیی خەممار بت
گەزمەیەک قەوسێ شەڤین عاشق بەنیڤا دل کەڤت
دێ ژجان دەستان بشوت خاسما کەڤان نوباربت
وەر ژقەوسەینان بەمیزان بێتەدەر جۆتەک خەدەنگ
دێ جگەربت پارەپارە، سینە تار و مار بت
خون ژمیلاکێ ب دەربا خەنجەرێ گەربیتە دەر
بو شەهیدی عیشق ئیدی دێ ژکو هشیار بت
دێ ژوان لەعلان شفایی دل بقانون تەلبە کت
دا ئیشارەت خۆش بکن هەرچی کەسی بیمار بت
بولبولی مەجروحی عیشقێ تاقەتا خاران نهن
دێ کولاڤا ڕیشی سینە بشکوەک بێ خار بت
هەر دلێ بازی سیفەت دێ سەیدێ تەیهو نک وەبێ
فەررو پەروازی هومای و پەنجەیی شنقار بت
یار دێ حاکم بتن قەولی رەقیبان گۆهنەکت
شاهی مولکی دلبەری دێ فاعیلەک موختار بت
دل ب زولمێ ناسوژێ غەنج و خەت و خالن ددل
خەیرخواهی دەولەتێ میری ژوان گۆهدار بت
تەیری دل بێ توعمەیەک (یان، بێ تەمعەیەک) نایێتە دەست شەهزادەیان
قوشچی ئێ شاهین ددەستێ دێ دبێ ئازار بت
بەندەیی باخۆی ب ڤێت دێ مەیلی سیم و زەر نەکەت
داعەتایا پادشاهان بێ حەدو ئەژمار بت
سار دبت دل ما ب سەد جەورو جەفایان زەررەیەک
عیشق تەبعەت نارە هنگی دێ بچت دژواربت
لەشکری عالەم مەگەر یەکسەر تەدوژمن بن (مەلا)
غەم ب مویەک ناکشینی گەر تەدلبەر یاربت
گوڵباران

پەراوێز edit