ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٤. نێرگزین شەنگ دمەستن چەپ و راست
نێرگزین شەنگ دمەستن چەپ و راست
ساقیان جام ددەستن چەپ و راست
راست و چەپ تێن جگەرو سینە کولاب
عەرعەرین شەنگ دلەستن چەپ و راست
تۆخ و عالا کو خویا بون ژعەجەم
عەرەبان تیپ شکەستن چەپ و راست
بەر ڤەشەرقی دسەحەر وەستاین
هیندوێن روژ پەرستن چەپ و راست
قەیسەری رومێ لسەر حەددی فەرەنگ
تۆق و زنجیر ڤەبەستن چەپ و راست
هەردو دەستێن خپ حەمایل شەڤەکێ
مە ژبو یارێ دخۆستن چەپ و راست
ڤە (مەلێ) سوڕ پەری یا حوری سرشت
سەد مەلەک دەست بدەستن چەپ و راست
چەپ و راست

پەراوێز edit