ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٣. لەو سەحەر جەولان ددت بایی سەبایێ راست و چەپ
لەو سەحەر جەولان ددت بایی سەبایێ راست و چەپ
سوسن و سونبول ب مەستی بێن سەمایێ راست و چەپ
دا ژمیحرابا دونونان سەجدە بەت ئەسوەد حەجەر
دل ب میزان ماهی نەو ئەبرۆ نومایی راست و چەپ
دل ژبسکا فلفلین بو فر ددا خالا سیا
شەهپەرێ زولفا شەپالێ دال دایێ راست و چەپ
عالەمەک ویرانی زولفێن تە ژ ڕەنگی عەنبەری
چەرخ و پەروازێ ددەن جارەک لبایێ ڕاست و چەپ
خەنجەرو تیرو تەبەر بارین شبە بەرق و بروسک
میصری یان لامیع ژ ئەڵماسان ددایێ راست و چەپ
تەیرک و عیقدو شوراب و نەترک و بەرگ و وەرەق
هەر بلەرزو جەزبەیێن یاقوتی تایێن راست و چەپ
بشکوین بەندا گریبانێ ژڕەنگی کەوکەبان
بەرق و تیرۆژێن ژخورشیدێ ڤەدایی راست و چەپ
کەوکەب و قەوس و قوزەح، لوئلویی بەندا حەیدەری
تێن تەوافا زولف و خالێن دلڕوبایێ راست و چەپ
دل دخونت زولف و خالان دیم و بالایێن ژنور
هەر ب قانون موژدەیا غەیبی ژنایێ راست و چەپ
زەنگی یان جەوشەن ڤەبەستن پێش بەری جوقا حەبەش
دابڕستن یەک بەیەک چون بەرلیوایێ راست و چەپ
چینگ چینگا بشکوان ئاوازو دەنگی زەر گوان
سەد مەلایک گۆهددن بەر وێ نەوایێ راست و چەپ
لەو ژعیشقا وێ دنالن بازن و بەرگ و وەرەق
جەزبەیا دل من ژرەمزا وان گەهایێ راست و چەپ
زوهرەو عیقدا سورەییایێ دشەرقێ کەششفین
لەیلەتول قەدرێ ژ مەغریب پەردە دایێ راست و چەپ
زوهرە رەنگی ماهو خورشیدێ ژباڵا وێ نما
لەو دو کەوکەب چونە ڤێڕا ئیستیوایێ راست و چەپ
بێتە ئەیوانێ ژخلوێ حوریا قودسی سروشت
سەد هەزاران حۆری قودسی تێن لیقایێ راست و چەپ
ما (مەلایێ) ئەز لەبی لەعل ئابی حەیوان بت نەسیب
قودسیان راگرتی یین دەستێ دوعایێ راست و چەپ
راست و چەپ

پەراوێز edit