ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٠٢. یارامی قلبی بسهام اللحظات!
یارامی قلبی بسهام اللحظات!
هیهات نجاتی
مازال فداء لک روحی وحیاتی
من قبل مماتی

نمقت الی بابک یاقرة عینی!
بالدمع کتابا
اشهدت علی‌الوجد مدادی ودواتی
سل من عبراتی

مذ زینک‌الدهر بازهار جمال
یاروضة حسن!
اخجلت طل الورد بحب‌الوجنات
بین‌العرمات

جلباب دجی صدغک الهاب فوادی
یحکیک عیانا
نیران جحیمی حجبت بالشهوات
من کل جهاتی

فی ظلمة اصداغک مذ اصبح مسک
یاظبی حریم
قد احرق فی‌الصین قلوب‌الظبیات
نار‌الحسرات

کم تحرق اخشای وفی فیک زلال
والشارب منه
یحکی خضرا مورده ماء حیات
لا فی‌الظلمات

من «احمد» فی‌لیلة اصداغ ملاح
لاحت کلمات
من یسمعها فاح بمسک‌الدعوات
جیب‌الغدوات
قصیدەی صەتو دوهەم، «تیری نیگا»
بەشێوەی کلکەدار (مستزاد)
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٥٣٠-٥٣٣

پەراوێز edit