ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٩. گوڵ لە گوڵزارا نەما بولبول ئەبێ زاری بکا
گوڵ لە گوڵزارا نەما بولبول ئەبێ زاری بکا
شێوەیی شادی لەسەر دەرکات و غەمباری بکا
نێرگسی شەهلا کە مەشهوورە بە مەخمووری ئەبێ
دایمەن لەو چاوە کەسبی عیلمی بیماری بکا
فەسڵێ ئەو ناسک غەزالە ڕۆیی عوششاقی حەزین
هەر ئەبێ سەیلی سروشکی خوێن لە چاو جاری بکا
تو خودا بادی سەبا بەو نازەنینە تۆ بڵێ
بەس ڕەقیب تەلتیف بکات و دەردی دڵ کاری بکا
دڵبەرم لەم شارە ڕۆیی ئەحمەدی بێچارە وا
بۆ سوپاهی غەم ئەبێ ڕەسمی سوپەهداری بکا

پەراوێز edit