ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٤١. سا بێنە توخوا ساقی مەی و شیشە و فنجان
سا بێنە توخوا ساقی مەی و شیشە و فنجان
ئەم بەزمە موعەتتەر بکە تۆ وەک گوڵی خەندان
گریانی من و ڕوومەتی تۆ ئەی بوتی ڕەعنا
تەمسیلی ئەکەن شەونم و گوڵ سوبحی بەهاران
خۆت شێت کە ئەگەر تالیبی مەسعودیی بەختی
چەند زەحمەتی دی ئادەمی بێچارە لە شەیتان
لەم مەنتیقەدا فەرقی نییە ئێستە موساوین
یەکسان ئەنوێنێ ڕەوشی وەحشیی و ئینسان
مەعنایی وەها لێک ئەدەنۆ بەعزێ موەززەف
قانوون ئەوەتە کەشفی بکەن باخەڵ و گیرفان
تاریکیی زوڵفت بووەتە باعیسی کوفرم
سا دەرخە توخوا مەسحەفی ڕووت ئەی مەهی تابان
گریانی درۆی سۆفی و لێهاتنی حاڵی
دەروێش بە فیدای زەمزەمەیی نەعرەئی مەستان

پەراوێز edit