ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٧. ئەییامی عید و عەهدی گوڵە و مەوسیمی بەهار
ئەییامی عید و عەهدی گوڵە و مەوسیمی بەهار
ساقی بە روی یار ببین ماه و می بیار
جانە لە ماڵ و دەوڵەت و موڵکم عەزیزتر
ئان نیز بر کرشمهٔ ساقی کنم نثار
بێت و لەبم بگاتە لەبت دڵ بەڵەد دەبێ
از فیض جام و قصهٔ جمشید کامگار
چیهرەت بە ئاب و ڕەنگی لەتافەت دەڵێی گوڵە
یا رب ز چشم‌زخم زمانش نگاه دار
ڕەنگین دەبێ لە حاڵەتی بەزما بە شیعری من
جام مرصع تو ازین در شاهوار
ڕێگا دەبا بە سیڕڕی دەهانت خەیاڵی من
موهوم نقطەایست نه پنهان نه ئاشکار
تێهەڵکێشی غەزەلی ٢٤٦ی حافزی شیرازی

پەراوێز edit