ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٨. بە حەقیقەت سەنەما دیدەتە ئوستادی هونەر
بە حەقیقەت سەنەما دیدەتە ئوستادی هونەر
بۆ نگینی جگەر ئەڵماسە موژەت وەختی نەزەر
دڵ قەفی خوارد و شکا، کردیە نیشانەی قیرقاج
گەردشی تیری نیگاهت لە قەفا میسلی قەجەر
مەنزڵی عەقرەبی زوڵفە قەمەری چیهرەیی تۆ
لەم دەرە بۆ منی غەمدیدە ئەبەد نەحسە سەفەر
کوورەیی شیشەپەزە بۆ دڵی سەختم، عیشقت
لە تەفی جۆششی ئەم ئاگرەدا مۆمە، حەجەر!
وا موقیمی سەری کۆتە وەکوو خاکی قەدەمت
سالمی غەمزەدە مەحروومە لە ئیخوان و پدەر

پەراوێز edit