ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٦. بە تەقدیمی وەفا ناردی نیگاری سیمبەر کاغەز
بە تەقدیمی وەفا ناردی نیگاری سیمبەر کاغەز
بەریدی خۆشخەبەر هێنای وەکوو بادی سەحەر کاغەز
خیتابی غائیبانە عادەتی داوم بە تەنهایی
ڕەفیقە بۆ دڵی خوێنینی من گاهی سەفەر کاغەز
مەگەر موژگان ئیشارەی کرد بە کاتب، نوکتەسەنجی کا؟
لە زەخمی خوونچکانی دڵ وەکوو من باخەبەر کاغەز
شەکەرئەفشانیی شیرین زوبان مایەی حەلاوەت بوو
دەهان شیرین دەکا هەر حەرف و نوکتەی وەک شەکەر کاغەز
قودوومی قاسیدی زیندانی هیجرانی بە گوڵشەن کرد
دەکاتە ڕەوزەیی جەننەت بە موشتاقان سەقەر کاغەز
لە شادی خەلعەتی ئەلتافی دڵبەر دەس بەرە سالم
هووەیدا کە بە شەوکەت وەک ڕەقەم موحکەم بەسەر کاغەز

پەراوێز edit