ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٢. مەشقی مەردی بە کەرەم کەسبی سەڵاحەت بە سوجوود
مەشقی مەردی بە کەرەم، کەسبی سەڵاحەت بە سوجوود
هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود
عەبەسە نازشی مونعیم بە زەڕ و موڵک و مەتاع
که محال است در این مرحله امکان خلود
ئەمە هەر پەرتەوی ئەو ڕۆژەیە ئەییامی قەدیم
که همی تافت بر ئارامگه عاد و ثمود
ڕاستە پاماڵی غەمی، ئەی دڵی ئاشوفتە، وەلێ
صبر کن کاین دو سه روزی به سر ئاید معدود
سەروکاری منی بێکەس بە کەسێکە هەمە جا
که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود
لازیمەی دینە لەسەر ئەهلی خیرەد، عیززەتی خاک
که عیون است و جفون است و خدود است و قدود
ئینس و جین موعتەریفی قودرەتی حەققن، بە یەقین
همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود
نائومێد نابێ ببن لەم ڕەهە، بێگانە و خوێش
هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود
زاکیری لەفزی شەهادەت بە، دڵا، حاڵەتی نەزع
گرت ایمان درست است به روز موعود
ئەو وجوودەی نییە دونیا غەرەزم بێ لە چ کەس
ای برادر که نه محسود بماند نه حسود
سەعدە ئەم پەندە، وەلێ سەعبە لەدەست سالم بێ
نتواند که به جای ئاورد الا مسعود
تێهەڵکێشی غەزەلێکی سەعدی

پەراوێز edit