ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٢٠٨. بەندی کردم بە جەفا لامەزەبێ پڕستەمێ
بەندی کردم بە جەفا لامەزەبێ پڕستەمێ
نەمەکی ڕیتە برینم نەمەکین لەب سەنەمێ
جیلوە تاووس و نیگەه ئاهوو و دوڕڕاج خەرام
تووتی ئاواز و هوماسایە و فەڕڕوخ قەدەمێ
نەقش چین، بوویی خەتا، خوویی فەڕەنگ، موویی حەبەش
هیندوویی خاڵ و عەرەب دیدە، نەزاکەت عەجەمێ
یەک نیگەه ڕەونەقی باخی ئیرەمی خستە دڵم
دڵبەرێ لالەڕوخێ گوڵبەدەنێ غونچەدەمێ
گەنجی کونجی لەبی ڕاگرت و وتی: بگرە بڕۆ
فازیلی فەزل وەلی مونعیم حاتەم کەرەمێ
وەه لەپاش ڕەنجی چ گەنجێ بوو لە کونجی دەست کەوت
چ کەریمێکە کە دەروێشی غەنی کرد بە دەمێ
تا زوبان قوفڵە لە کونجی لەبی گەنجا سالم
گەنجی شاهی نییەتی قوربێ بەقەدری درەمێ

پەراوێز edit