ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٣٣. حەک بکەم دەفتەری سەعدی دەمی وەسف ئەر بە بەیان
حەک بکەم دەفتەری سەعدی دەمی وەسف ئەر بە بەیان
بێمە سەر مەدحی دەهانت لە دەما بەندە زوبان
بیمی بەدنامییە گەر نایەمە بەر تیری موژەت
کە دڕا پەردەیی دڵ دەردەکەوێ ڕازی نیهان
نۆشی حازر لە لەبا، نێشی لە موژگانی سیاه
مەگەسی نەحلە بە سەنعەت بوتی زەنبوورمیان
نەفعی کوا ناڵەیی بولبول لە چەمەن گاهی سەحەر
لە تەرەف شیکوەیی ئەو گوێی گوڵە یەکبارە گران
تا بە خاکی قەدەمت دیدەیی کێ ڕۆشن کەی
فەرشە بۆ مەقدەمی تۆ دیدەیی ساحیب نەزەران
تەڵخە گەر حاڵەتی دووری بە منی خەستە چ باک؟
دەمی وەسفی لەبی جانانە شەکەر دێتە دەهان
دیدە نابینێ کەسێ گاهی تەماشا جوز تۆ
نیگەرانت نییەتی خەوفێ لە تەعنەی دیگەران
شیکوە بێ حاسڵە سالم لە جەفاهایی حەبیب
کێ دەسێنێ لە مەهی چاردەهەم دادی کەتان؟

پەراوێز edit