ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٣٤. قادری بۆ نەزم و بەینی کوفر و دین
قادری بۆ نەزم و بەینی کوفر و دین
پەرچەمت وا بگرە دانەگرێ جەبین
تا دەنووسێ سینی بۆسەی تۆ قەڵەم
دێنە سەر کاغەز مەگەس بۆ ئەنگەبین
جانشینی جەم بە حیشمەت من دەبم
گەر وەکوو لەعلی لەبت بمبێ نگین
بەرمەدە دەستم لە گۆشەی دامەنت
با لە دنیا هەڵتەکێنم ئاستین
پێنج و خەم بەس وا لە مووتا تا برۆ
کێ دەگاتە چینی زوڵفت حیسنی چین؟
غەیری قاروون کێ دەزانێ جێی ڕەقیب
مووسەئاسا گەر موتیعم بێ زەمین
خوونفشانە گاهی لوتفیشت نیگاه
فەرقی کوا بۆ دڵ زەمانەی سوڵح و کین
فەرزی عەینە حەمدی ئەو تا بێ نەفەس
خالیقێ ئیجادی نووری کرد لە تین
خانە وەک زیندانە بۆ سالم لە غەم
غەیری سایەت گەر ببینێ هەمنشین

پەراوێز edit