ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٢. دیدە بێ دیداری دڵبەر تارە مەستووری نەکا
دیدە بێ دیداری دڵبەر تارە، مەستووری نەکا
خۆیشی نەزدیکە لە نەزدیکم، بڵا دووری نەکا
دەهری دوون ناپایەدار و نازەنینان بێ خەبەر
بەم قەرارە، حەیفە، با مەعشووقە مەغرووری نەکا
عاشقی میسکین قوبووڵی تەبعی دڵبەر کەی دەبێ؟
تا قوبووڵی غوربەت و ئەندووه و ڕەنجووری نەکا
داخڵی بەزمی حەقیقەت کەی دەبێ پیری سولووک
تا بە خوێنی دوختەری ڕەز خەرقە ئەنگووری نەکا؟
سیڕڕی مەستانی عەیان کرد، مەه لە پەردەی تیرەشەو
چاوەکەت توهمەت بە شوعلەی شەمعی کافووری نەکا
ئاسمان، سالم لەگەڵ یەک خەندە سەد شیوەن دەدا
دڵ نەسیحەت کە: بڵا قەد مەیلی مەغرووری نەکا

پەراوێز edit