ئاڵەکۆک

حەریق add_a_photo
حەریق غەزەل
١٩. دەردی گران
بەشی ناسینی نامەردی لە کەسدا مەردی نابینم
لەلایێکی کە ڕووگەرمی نەبێ دڵسەردی نابینم
چ ڕووسپیەک بە ڕووسووری لە بۆتەی ئیمتحان دەرچوو
درۆ ناکەم بە وەجهی ڕاستی ڕووزەردی نابینم
لە کەند و ڕەندی عالەم قەت مەپرسە گەر خیرەدمەندی
خودا هەڵناگرێ ڕەندم نەدیوە کەندی نابینم
لە کەس وردیم نەدیوە تا درشتی پێ نمایان بێ
کەسێ بڕوێش دەکا و لافی دەقیقەوردی نابینم
گەلێ کەس دەستی چا دەڕوا وەکوو چا ئابڕووی ڕۆیی
بەڵام بۆ دین وەکوو دونیا بە دەستوبردی نابینم
ئەوەی عاریف بوو دەیزانی ئەمن چم دەکوت و لام باشە
دەڵێم زاهید بە دارا چێ ئەمن وەک بەردی نابینم
حەریق دەردی گرانە دەردی بێ هاودەردییێتی وا
لە هاودەردێ گەڕاوم حەیفێ هیچ هاودەردێ نابینم

پەراوێز edit