ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
شەڤ رەش و تاری، باهۆز و باندەڤ
ناکەڤی دەست مە: نە رازان نە رەڤ
هەورێن رێزانی تاری و گران
بەرفێ بباری، یان گولەباران؟
ئەو رەشهەوراڤن کەڤنەپەرەستی
تێنن بیرا من دیلی، بندەستی
دار بکەڤی دەست مرۆڤێن خوینخوار
دیسا دمێنن برچی و هەژار
کارێ مە دبی ڤەشارتن و رەڤ
تاڤێ نابێنن ب رۆژێ ئەم تەڤ
تێنن بەر چاڤان دژوون و لێدان
شەماق و قامچی، کاوچووک و زندان
پێلێن زۆردەستی وەک لەهی و چەم
خوە بەردن سەر مە خوم خوم و لەم لەم
د بەر خوە دبن بیر و سەربەستی
پاشڤە دشکێنن نووژەنپەرەستی
تێن پەرچقاندن تەڤ دەستوور و رست
راسەری مە تێن ئەڤ کەڤنەپرست
بەندا ئازادی ل خوە ناپرسی
بەلکی ئەز شاشم، ژ وان ناترسی
تاریخ و ئابۆر، هەردو د گەل مە
ئەگەر بترسن ژ بۆ مە شەرمە
بادیهەوانە ئەڤ تاڤ و باهۆز
ئەگەر ئەم رابن هەمی دبن تۆز
ڤانە، شیاربوون جۆتار و کارکەر
دژمن تێشێنن بێ جەنگ و بێ شەر
چقاس بمێنی ئەڤ جهان بێ دەنگ
بێ شەر، بێ کوشتن، بێ هالان و جەنگ
ئەم هەر دچن پێش، دژمن دچن پاش
بێ ئاڤ دگەرن ئەڤ دۆلاب و ئاش
سەرمایەپەرەست، تەڤ تۆپ تاڤێژن
نابێنن ئیرۆ چاوان سەرگێژن؟ !
ئەو چ تالان و چ جەنگ و پەڤچوون
بلا خوەش بکن هەمی جی و شوون
هەمی ئەم مرۆڤ ببن وەک برا
جی نەدن دزا، رێ نەدن گورا
جهان خوەش بکن تەڤ باخ و بهشت
نە شوور، نە خەنجەر، نە دەف و نە خشت
کەسەک نەمێنی وەک من دلبرین
ئەڤ دنیا خوەشە، دنیا جگەرخوین

پەراوێز edit