ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
کوردم: کورمانج، لۆر، گۆر و کەلهۆرم
زازم، بەخت و مل و کیک و تۆرم
شۆرشگێرم ئەز ئازادیخوازم
پیکۆلێ دکم، هاویر بۆربۆرم
دەرکەتم چیان، نە رازان، نە خەو
ناڤێم ڤی سەدی وەها رابۆرم
ب چارۆخ و رەخت گێر بووم سەر قادێ
بەرژۆر دبەزم، تم بەر ل ژۆرم
بەندا سپیدێ مامە کو بێدەر
چاڤنەرێ شەوق و شەفەقا سۆرم
دژمنێ مالدار، کۆلەدار هەردەم
چ بکم، هەڤچاخێ مرۆڤێن کۆرم؟ !
کوردم گەرناس و مێرخاس و دلپاک
سینۆرپارێزم، ل ئێش ب دۆرم...
چەند سینۆر دانین ل سەر دلێ من
خوەدی قادم ئەز، لێ بێ سینۆرم
باخ و رەز و پەز، قاد و خانی تەڤ
دژمن ستاندن، یانی ناتۆرم
لێ چما دژمن تم خورت و ئەز قەلس؟
بێ دەزگەه، خوەندن چ تۆن پسپۆرم؟ !
جگەرخوین دکی هاوار و قێرین
پێنجی سالن ئەز قۆرەقۆرم.

پەراوێز edit