ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
ئەرێ دایێ مەترسە ڤامە هاتم!
وەکی رۆژم نها ڤامە هلاتم!
ژ بۆ کۆ تە ژ دەست دژمن دەرێنم
وەکی زاب و فەراتم، کێفراتم
دخوازم دەرکەڤم شاخ و زناران
ل بەر دژمن وەکی لات و کەلاتم
ژ من دژمن دترسی، پر دپرسی
کو ئەز هاتم وەکی زاب و فەراتم
ددم بەر خوە هەمی سەرمایەداران
وەکی شاپم د سیپانێ خەلاتم
ژ دۆستانرە هەمی پەرتاڤ و رۆناک
ژ دژمنرە وەکی ئارم، شەواتم
ژ بۆ ژار و بەلەنگازان بهارم
ژ بۆ هار و نەیاران ئەز شباتم
ل تاریخێ بنێرن ئەز کوسامە؟
خوەدی ئەیوان و برج و پووت و لاتم
ئەڤم ئەز، لێ د بن دەستێ نەیاران
ئەگەر رۆکێ ژ خەو رابم دو قاتم
ل بەر پۆزێ نەیاران خورتەمێرم
جگەرخوینم، فداکارێ وەلاتم

پەراوێز edit