ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
بارگرانم ئەز، رێ دوور و سەرکاش
خووزم، پشتکولم، دمێنم ل پاش
کەروان خوە گهاند قووناخێ سڤک
کار-ئاژۆ نەزان و رێچکا مە شاش
بارگرانم ئەز، پشتکول و برچی
ل پاش کەروان ژی هەرم دیسا باش
ملەت نەزانە، ئەژی پەریشان
لێدان و زندان، کوشتن ژی، راپاش
ملەت دخوازی سڤک هەرم پێش
لێ بار گرانە، تێرە، ل سەر خاش
ب زۆر من تاژۆن، نزانم کا رێ؟
ل پێش مێ: ئاڤ و چراڤ و جۆ-ئاش
کەتن و رابوون، لە تم دچم ئەز
دلێ من پر خورت، ب فۆرت و شاباش
بارێ من گران، بەرێ من ل ژۆر
رێچا من دژوار، هەمی رێل و کاش
دەنگەک ژ دوور هات گۆتە من:
بار هلگر وەزا، سێفیل و بێ ماش!
ژێرە دڤێن: ئێم تیمارەکە باش
ئەم دەردێ بارگر، ئاڤ دەردێ گەر-ئاش
پێنجی سالن ئەم ژ وەر دبێژن
بارگران، پشتکول وەر دچم ل پاش
جگەرخون، باسن گلی و گازن!
د ناڤ نەزانان نابێنی یەک باش!

پەراوێز edit