ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٤٥. بەتیەی کارخانەی
بەتیەی کارخانەی ئۆسای بەغدایی
دروومان وە تای نەی ئاشنایی
سفیدتەر جە مەرگ مەینەت گازەکەم
نازکتەر جە ناز جای نیازەکەم
چون لۆنگی مەجنوون بدەوش وەکۆڵدا
بگێڵوو وە دەشت پای سارای چۆڵدا
جارجار بەو گشت دەرد نەدامەتەوە
بەو قامەتی وشک پڕ زامەتەوە
شنۆی هەناسان نە سەر دیاران
شانۆش چون بەیداخ نە سەر مەزاران

پەراوێز edit