ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
بێنازەن ئەسباب ئەسپ و سواریت
بێکەیفەن ئەساس خاسەی شکاریت
یاوەران جەمەن، وادەی شکارەن
ئای لاڵ بام سەدای تۆ نادیارەن
پەنهانەن سیمای سیمین وارەکەت
شێوەی کۆتەڵەن یادگارەکەت
خەیاڵی باڵات نە ئایینەی چەم
سەبتەن چون یادت نە دڵەی پڕ خەم
دڵ گوم بۆ یاگەش مەنزڵگەی چەمەن
چەم گوم بۆ یاگەش دڵەی پڕ خەمەن
دڵ دایم وە ویر ئەو خەیاڵ شادەن
چەم قایم مەشغووڵ نیگای ئەو یادەن

پەراوێز edit