ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣٥. ئەی گرد مەوجوودێ
ئەی گرد مەوجوودێ جە تۆ گرت مایە
مەوجوود هەر تۆنی، ماسیوا سایە
پەنهان بی تەنها، وەحدەتت مەوج وەرد
پەی شناسایی زوهوورێوەت کەرد
بە وێت، جەی عالەم بێبەقای ناسووت
ئەر وەی گرد جیلوەی وەرین نەشناسووت
بە سەد جیلوەیتەر بێچوون و چەنی
شناسایی تۆم نمەبۆ، هەنی
سەروەشم بەی وەسف جەمالیتەوە
باز هەم بەی جیلوەی جەلالیتەوە
ئەر هەر بەو عادەت سەروەش نیگاران
پەی فەنای یەکسەر خاتر پڕ خاران
چار نییەن جە دەس جیلوە نەکەردەن
بسم اللّە ئەو تێخ، ئێد کەچیی گەردەن
یاگێوتەر نییەن دادی وێم کەروون
جە دەس تۆ بێداد وە لای کێ بەروون
واوەیلام بێحەد، زاریم بێشۆمەن
جە لای تۆ فەریاد، جە دەسی تۆمەن

پەراوێز edit