ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣٦. ئەیازی هەمڕاز
ئەیازی هەمڕاز ناڵە و ئاخ و دوود
عەرزش هەن وە خاک ئاسانەی مەحموود
یاوا، وات، نامەی شیرین ئینشادت:
نەی ڕەمەزاندا نەشوون جە یادت
نەکەردەن ئیفتار، دۆسەکەی کامڵ!
سیوای وە مەیکووس خەیاڵەکەت، دڵ
«فاتحەی کتاب» دوعام، شەو ئەر ڕۆن
ئیلتیماسی حوسن خاتمەکەی تۆن
حەق وە لوتفی وێش باوەرۆ ئەوڕێت
سوودی سەرمایەی عەقیدەکەی وێت
وەرنە من لافاو تاوانان بەردەم
دوعا ڕای دەرگای قەبووڵ گوم کەردەم
نەیچی! من پەنجەی پای ناڵەم سفتەن
تۆ دەی چون تەئسیر وە ناڵەت جفتەن
چەند فەردی مەعدووم دەروون نە وەیدا
باوەر جە تەنخوای ناڵە وە نەیدا:
من وێم مزانوو کام تۆمم کاڵان
یاران پەی هیممەت وەنەم مەلاڵان
کەرەم دەر نە دەس ڕجای ئەوگاران
بۆ بەخشەم وە عەشق مەزننەی یاران
وەختێ گۆشەی شار خامۆشان بۆ جێم
نەبوون وە تەسدیع هامسایانی وێم

پەراوێز edit