ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٤٢. لوقمەکەی ماساو
لوقمەکەی ماساو قووڵی دەریای مەیل
لوختی سای کۆڵەی سارای دەردی لەیل
یاوا پێم نامەی وەش تەحریرەکەت
ئینشای دەروون سۆز پڕ تەئسیرەکەت
حاسڵش نەبۆ فەرامۆشیمان
وادەی بەزمی گەرم بادە نۆشیمان
چەنی هامفەرد گەرد جیایی شییەن
من و تۆ جە بەین من و تۆ نییەن
ساقی جام وە دەم ئەی یەک مەڕێزۆ
نەشئەی مەی نە دڵ ئەو یەک مەخێزۆ
بەڵ نەی تەن ئەی گیان تۆنی کەری عەزم
مەی نۆشی و، جەستەی من زەمینی بەزم
چون کەوت ئەو دەورەی پیاڵەی بێگەرد
نە ڕووی ئەی زەمین نەقشی ئەی چەند فەرد:
بەزمەن، یاران مەست، بادەی باقییەن
مەعدووم ئەرزەکەی بەزمی ساقییەن
یا باڵای ساقی وەی لادا خەمێ
یا جام جەو باقی پەی زەمین نمێ

پەراوێز edit