ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٩. تەحسینا قوماش و کالایێ والایێ حوسنا حەبیبانە عومووما تەعریزا جەوهەرێ بهایێ جەمالا ستی و زینانە مەخسووسا
هندی کو د قەیسەریێ دونیا
ڤێکدانە خودێ مەتاع و کالا
مەجمووعێ خەزائنێ د قەیسەر
حەتتا ڤەکە دەخمەیا سکەندەر
دوڕڕێ د دەفائنێ د خاقان
لەعلا کو د خاتەما سولەیمان
هەر چەندە زیادەتر بوها بن
بالجملە ب جوزئێ حوسنێ نابن
حوسنا ل روخێ ستی و زینێ
بوو بەحرەکە ئاتەشێ ئەڤینێ
پێلا کو دگرتە پێل و مەوجان
ڕۆ ژا دکەتە حەزیز و ئەوجان
سەد جان و دل و جگەر دسۆتن
خەلقی ب مەسەل ژ وان دگۆتن
شەمس و قەمەران قرانە پێکڤە
لەو موشتەری ئەڤ جهانە پێکڤە
سەییادێ جەمالێ وان غەزالان
سەییاتێ سەدایێ وان دەلالان
دەللال سفەت گەلەک سفەت شێر
ژەفغان و ژ نالەیان نەبوون تێر
ڕۆژان و شەڤان گەلەک دنالین
حەتتا کو د گەل مەلەک دکالین
حوسنا نەبتن چو حەدد و غایەت
نابت ژ خوە عاشقان نهایەت
لێ عاشق و بو الهوس جودانە
هن فائدەخواز و هن فدانە
جانان تەلەبن هنەک ژ بۆ جان
هن جان تەلەبن ژ بۆیی جانان
هن وەسل حەبین ژ ڕەنگێ تاجدین
هن دەردگوزین وەکی مەم و زین

پەراوێز edit