ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
١٠. عەتفێ عنان و لجام بە سەر ئەنجامە کەلام
دا بێنە ب سەر حکایەتا پێش
خەلقێ کو ژ دەردێ عشقێ دلرێش
هەر چەندە کو بێ حەد و قیاس بوون
عامی و خەوادم و خەواس بوون
لێکن ژ خەوادمێ د مومتاز
سەد لاوێ سەهی قەد و سەرئەفراز
هەر یەک د مەقامێ حوسنێ ڕۆژەک
هەر یەک ب کەلامی سینە سۆژەک
هەر یەک ب کەمالێ بەدرێ ماهەک
هەر یەک ب جەمالێ سەدرێ شاهەک
ئەو ژی هەمی عاشقن د تالب
ئەو ژی هەمی تالبن د راغب
لێکن نە ب دیتن و شەهادەت
بەلکی ب بهیستن و ریوایەت
بالجملە د خدمەتا ئەمیر بوون
فی الجمله ژ سررێ هەڤ خەبیر بوون
سەرحەلقەئێ وان پەری مسالان
سەرتاجێ ئەوا مەلەک خسالان
تاجدین دگۆتنێ جوانەک
گۆدەرزێ زەمانە پەهلەوانەک
نەسل و نەسەب و حەسەب عیان بوو
سەردەفتەر و سەروەرێ کوڕان بوو
بابێ وی دگۆتنێ سکەندەر
لێکن عەرەبان دگۆ غەزەنفەر
لەورا کو ب شیری شوبهی شێر بوو
ڕۆژا شەڕی ئەو هەزار مێر بوو
تاجدین دو برا هەبوون د قەللاش
مانەندی دو شاهبازێ جەمماش
دائم دلێ دو ژمنان دسۆتن
یەک عارف و یەک چەکۆ دگۆتن
ئەمما وی ژ جوملە خاس و عامان
ژەو چەندی برا و باب و مامان
لاوەک کربوو برا ژ بۆ خوە
نێ ئەز غەلەتم چرا ژ بۆ خوە
ڕۆژا کو ئەوی برا نەدیتا
تەشبیهی شەڤا چرا نەدیتا
دونیا ل وی تێک دبوویە تاری
ڕۆژ بوو کو ل وی دکر تەواری
ئەنبازێ فەرەح شەریکێ غەم بوو
سەرگەشتەئێ غەم ب ناڤێ مەم بوو
مەم ژی ل وی عاشقەک تەمام بوو
نە شوبهی برا و باب و مام بوو
هەر چەندە برایێ ئاخرەت بوو
تە دگۆ کو دنی و ئاخرەت بوو
تاجدین وەلەدێ وەزیرێ دیوان
مەم ژی خەلەفێ دەبیرێ دیوان
ئەو هەردو جوان وە لێک د عاشق
ئەو هەردو برا وە پێکڤە سادق
یەک قەیسێ زەمانە یێک لەیلا
یەک وامقێ عەسر و یێک عەزرا
ئەو یارێ ژ دل نە سەرسەری بوون
رەه شوبهەتی مهر و موشتەری بوون
یاری و برایی و موئاخات
نابت ب ریایی و مەقالات
یاری نە هێسانیە جەفایە
مەقسوود ژ یاریێ وەفایە
ئاخر تو ئەگەر نەکی وەفایێ
ئەووەل مەدە بەر خوە وێ جەفایێ

پەراوێز edit