ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٣٧. داستانێ بوستانێ جەننەت نشانێ میران کو بوویە «مجمع البحرین»ا عشقا هەردو دلفەگاران «مطلع النیرین»ا شەوقا حوسنا هەردو گولعوزاران
باغەک وە هەبوو ئەمیر زەیندین
باغێ ئرەمێ دچوو ب مزگین
هەر دەوحە ژ وی و هەر تویوورەک
یەک قەسرە ژ جەننەتێ و حوورەک
بۆ شوشتنێ دەست و پێ و چاڤان
کەوسەر کربوو سەبیلێ رزوان
هەرمسەر ب مەقامێ سدرە سەروەک
مانەندی فرشتە هەر تەزەروەک
تەشبیهی مەمێ دلێ سەنەوبەر
سەد پارە ژ عشقێ قەددێ عەرعەر
نارنج و تورنجێ شوبهی زینێ
زەربوویی ژ عللەتا ئەڤینێ
سێڤ و روتەب و ئەنارێ بوستان
لێڤ و زەقەن و ئەنارێ پوستان
شمشاد و چنار و هەمقەدەم بوون
خوەش سایە و ڕوو عەلی همەم بوون
زەررین قەدەحێ د مەستێ لەبریز
رەیحان و بنەفشە جوملە نوخیز
مەجمووعەئێ خەزرەوات و ئەزهار
شیرازەئێ سەلسەبیل و ئەنهار
سەحنا رەزی موجمەلا کتابەک
هەر قەتعەوفەسلە فەسلێ بابەک
گۆیا ب ئەدەب ئەدیبێ تەنجیم
سەرسەفحەئێ باغی شوبهی تەقویم
جەدوەل کربوو ب حەللێ سیماب
شەنگ رف سفەت گولێ د سیراب
ئەتراف ژ سونبول و رەیاحین
ئەلوان ژ خوتووتێ سەبز و مشکین
هەر یەک دکرن بەیانێ ئەحکام
بەختێ سیەه و سفید ئەعلام

پەراوێز edit