ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٣٣. مەخاتەبەیا مەمێیە دگەل شەتێ جزیرێ، موجاوەبەیا ژ عشقا بێ نەزیرێ
کای شوبهەتی ئەشکێ من رەوانە
بێ سەبر و سوکوونێ عاشقانە
بێ سەبر و قەرار و بێ سوکوونی
یان شوبهەتی من تو ژی جونوونی
قەت نینە ژ بۆ تە ڕا قەرارەک
غالب د دلێ تە دانە یارەک
هەر لەحزەتە ژی چ تێتە بیرێ
سەرگەشتە دبی ل رەخ جزیرێ
ئەڤ شەهرەیە گەر ژ بۆ تە مەحبووب
حاسل گەڕیایە بۆ تە مەتلووب
دائم د دلێ تە دانە مەنزل
دەستێ تە ل گەردەنێ حەمائل
هێژا ژ خودێ تو فکرێ ناکی
هەر ڕۆ ژ هەزار شوکرێ ناکی
ئەڤ چەندە دکەی هەوار و گازی
ئێدی چ مورادەکێ دخوازی
بێهوودە چڕا دکی تو فەریاد
ئاوارە دچی دیارێ بەغداد
گەر ئەز بگریم و گەر بنالم
وەر ئەز بمرم و گەر بکالم
هەر چی وەکوو ئەز بکم رەوایە
مەعقوولە ژ بۆ مە ڕا فەنایە
جارەک ل دلێ م ژی گوزەر کە
سەرچەشمەئێ چەشمێ من نەزەر کە
دەردێ دلێ من کو بێ دەوایە
چەشمێ تەڕێ من چ ماجەرایە
دیوانەمە من پەری ب دەردا
ئەز دجلەمە زەنبەری م بەردا
وەستانی و نێرگزی و سەقلان
دەروازە و عوممەری و مەیدان
ڤان سەیرگەهان تو لێ دکی گەشت
ئەز مامە ژ بۆ م ڕا دەر و دەشت

پەراوێز edit