ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٢٥. وسوولێ کەعبەئێ موراد و تەوافە و حوسوولێ مەقسەدێ مورام و زفافە
زاڤا ب ئەدەب کو چوو ژ دەردان
شەمعا کو ل پشت حجاب و پەردان
ڕابوو کو ژ پێشڤە چو خرامان
کێشا ل زەمین ب ناز دامان
زولفێ د خوە کرنە پایێ ئەنداز
دەستێ د خوە کرنە فەرقێ پەرداز
دێما کو ب نوورێ بیت الأقصی
قەندیلێ فەلەک ب وی تەییسا
مەخموورێ غەبووقێ دەردێ هجران
موشتاقێ سەبووحێ وەسلێ جانان
ژەووەل ڤە ل عادەتێ موباحی
دەستێ خوە درێژ کرە سوراحی
نووشی ژ سوراحیا شەکەر لەب
نووشین قەدەحەک ژ مەی لەبالەب
مەخموور کو دەفع کر مەیا ناب
بهن کر گول و سونبولێ د تێر ئاب
گەه نەرگس و لالە گاه سۆرگول
رەیحان و بنفشە گاه سونبول
تێک تێکڤە ددان و تێک دبەستن
هن بووسە ددان وهن دگەستن
ئەو چەندە ب پێکڤە ڕادمووسان
نەوبەت نە ددانە هەڤ ل بووسان
ئەلماس و گوهەر جەبین و دندان
تەبدیل بوویین ب لەعل و مەرجان
دەریایێ مەحەببەتێ وە کر جووش
دەست گەردەن و لەب ب لەب هەم ئاغووش
مەدهووش بوویین ب وێ مودامێ
بێهش وە کەتن ژ سەر قیامێ
قادر نە دبوون بکن قوعوودێ
گێڕ بوونە ب پێکڤە بۆ سوجوودێ
تەکرار ژ سەجدەئێ کو ڕابوون
ئەو چەند ب یەک ڤە هەردو شابوون
شەککەر ژ لەبێ د یەک ڕەڤاندن
سۆرگول ژ روخێ د یەک جڤاندن
تەرکیب کرن ژ بۆ خوە گولقەند
تەزویج کو بوون ب یەک ڤە دلبەند
سێ ڕۆژ و شەڤان ب دل پەیاپەی
وان تەشنە لەبان ڤەخوارن ئەو مەی
موستەسقیێ شەربەتا مەیا ناب
ئاخر کو نەبوون ب شوربێ سیراب
کەیفییەتێ نەشئەیا شەرابێ
کێشانە کەمالێ ئزترابێ
سافی زقەن و بەدەن شەفافێ
کر مەیل و مەحەببەتا زەفافێ
سەرمەست ب دەست تێک هەرستن
بوو گەلتە و گەلج و دابرستن
دەم لێک بچیان و دەم جودا بوون
گەه تێک ه ژیان و گەه دبا بوون
دەم ئەو ددو بوون و گاه یەک بوون
گەه جۆت و ب یەکڤە گاه تەک بوون
تیرا کو ژ عاجێ بەر هەدەف بوو
ئاماج ب سەفوەتا سەدەف بوو
ئاماج کو بوو مەحەللێ پەیکان
دوڕدانە بەدەل کرن کرن ب مەرجان
نەبل هاتەڤە نەسل ما د وێ دا
نەسلا خوە ژ جان و دل ب وێ دا
پەیوەستە ب ڕۆ ژ ئەگەر ب شەڤ بوون
وان پوڕ ژ مەحەببەتێ ب هەڤ بوون
هەموارە دو سەرخوەشێ د سەرکش
ڤالا دکرن ل یەک دو تەرکش
گەر ڕۆ ژ ئەگەر شەڤێ د ڕەش بوون
ئەو هەردو مەلەک وە پێک د خوەش بوون
گۆیا تە دگۆ دو کیمیاگەر
مەشغوول بوویین ب عقدێ جەوهەر
ئەو رووح و جەسەد ب یەکڤە مونزەم
نەفسەین ب یەک ڤە بوونە مودغەم
ئنزالێ لەگەن نزوولێ ئبریق
تەسعید کرن ب قەرع و ئەنبیق
مەمزووج شەبیهی شیر و شەککەر
مەخلووت وەکی حەیات و کەوسەر
قەتعا چو نەبوو نە خور نە خوابەک
وان بیر نە دهات نان و ئابەک
ئەو هەفتە تەمام بوویە گەردەک
ئاگاه نەبوون ژ حالێ فەردەک
غالب گەڕیا ل دەردی سححەت
غەم چوون ڤەشرین ژ کەربێ وەسلەت
ناگەه سەحەرێ ژ ڕۆ ژێ حەشتێ
رزوان مەشیا ژ نیڤ بەحەشتێ
مەم هێژ وسا ل بەر دەری بوو
دائم ئەوی سەر ل سەر بەری بوو
هێژا ئەوی مەسکەن ئاستان بوو
ڕۆ ژان و شەڤان وە پاسبان بوو
تاجدین کو ژ گەردەکێ بدەرکەت
ڕۆ ژەک تە دگۆ مەمێ ب سەرکەت
فی الحال وە ڕەنگە شادمان بوو
هەم ئەفسەرێ ئەوجێ ئاسمان بوو
یارەک تە هەبت مەگەر وە بیتن
گەر دێ وە نەبت مەگەر نەبیتن
یارێ ب تە ڕا بتن موافق
سەد خزمێ د خائن و مونافق
قوربان بکە قەت مەبێ مخابن
چ دکی ب کەسان کو بێ وەفا بن
قوربان بدە قەت مەبێژە کینە
بێ کێرە برا ئەگەر ب کینە
یارێ تە ژ بۆ تە ڕا برایە
هەم چاڤە ژ بۆ تە هەم چرایە

پەراوێز edit