ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
٢٠. شیوە و عشوە و نازێد کو دلدار دکن
شیوە و عشوە و نازێد کو دلدار دکن
عاشقان بۆ چ گەلۆ هندە قەدەر هار دکن
گول د گەل بولبولی خوەش تەبعە و خەندانە وەلێ
بێ وەفایی و جەفایا کو دکن خار دکن
هوون مەکن لەومە ژ ساحب کەرەمان چەندینو
کو چرانە ئەم و ئەو بێ زەرە و بێ زار دکن
وان دڤێ هەمی کەس زێدە ژ وان رازی بن
لێ رووز ب تەلەس هندەکان سار دکن
دلبەران گەر نەڤیا عاشق و شەیدا پوڕ بن
بۆ چرا زینەت و خەملێ ل خوە ئەو بار دکن
روحێ عاشق ڕوویێ مەعشووق ب سەر موتتەحدن
موتەعەدد ئەرزێ جەوهەر ئنکار دکن
عززەت و ڕوومەتی دان جوملە ژ بال باخوێینە
دا بزانی تو کو نە شاه و نە خوندکار دکن
واجب و لازمە دائم ل مە کەتما ئەمەلێ
عارف و عاقل و دانا ژ خوە ئنکار دکن
نە وەکی خانییە نادان نەگهشتی ئاڤێ
پەلەکا هلددت یا د دل ئزهار دکن

پەراوێز edit