ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
٢١. م دی شەیخەک ژ شەیخێ نەقشەبەندان
م دی شەیخەک ژ شەیخێ نەقشەبەندان
ڤەبوون بەندێ ت من یەک یەک ژ بەندان
گوشادا دل ژ بۆ من ڕا مویەسسەر
نەبوو بێ سوحبەتا سوورەت لەوەندان
دلێ مە بوو د گەل غەوغایەئێ دەرد
هەژاند شوور و ل سەر مە هات ب ڕندان
ل من کورت بوو ڕیا کەعبا وسالێ
ژ شەکل و قامەتا بالا بلندان
ئەز ئیرۆ سەرخوەشم وەللاهی واعز
ل من زایع مەکە ڤان وەعز و پەندان
کەسێ گریا ببت بەلکی ب عشقێ
دبیتن عاقبەت ئەلبەت ب خەندان
مە سەد هیڤی هەیە دیسان ژ سەییاد
مە ئازا کەت ژ قەیدێ قەید و بەندان
ژ ئاهۆیان مە یاهۆ خوەست ئەمما
دلێ من ما د نیڤ موشکین کەمەندان
هەچی پیلەک د عشقێ دا عەمەل کر
دبیتن عاقبەت شادان و خەندان
دلێ خانی ئەگەر بوو گەنج خانە
بەلێ قەت کەس نە گۆ خانی ب چەندان

پەراوێز edit