ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
١٩. دوڕدانە ژ دەڤ دا مە دبارن دەم و ساتان
دوڕدانە ژ دەڤ دا مە دبارن دەم و ساتان
کەس نینە ببەت وان بفرۆشت ل وەلاتان
سەوداگەرێ عشقێ پەریان جوملە دڕێتن
قەتعا و سەعالیکێ زەمانێ فەتەراتان
قەت گەوهەرەکی جەوهەریەک نینە بها کەت
بازارێ جیهان مایە ب ڤان تورکمەن و تاتان
عەبدێ زەهەبن هندەک و هند عابدێ فززە
عاشق دەریانییە ژ عید و عەرەفاتان
مەعشووقە جەمالا تە و عاشق ب خوە حەیوان
ئینسان برییانە چ خەبەر دەم ژ نەباتان
کوففاری بوو دەم دایە حسارێ و مە خوندکار
هێژ وێ ل شکارێ دگەڕیتن ل فەلاتان
تێن ڕ بەگلەربەگی و میر و وەزیر جوملەئێ پ
کوففاری و خوندکاری غەزەب کر ل فوراتان
ئیسلامی ل جەنگێ ت مە بی بۆچی زەبوونە
لەورا کو کەرەم نینە حوماتا کەلیماتان
ڕوودایە عماراتێ مولووکان ب ئسراف
میرێ پسەبان نادەتە خەلقێ خوە خەلاتان
میرێت مەهمەدانی خوە دوبەندینە د خائن
عیسێنە ل مووسایی دخوونن سەلەواتان
خەلقێ مە هەکاری وە دبیتن کو ژ بۆ شاه
حینا سەفەران ئەو دشەهینن ئەدەواتان
میرێ نەمەران وێ دمریتن ژ فەقیری
شێروان و موکس بوویینە موحتاجی زەکاتان
یا رەب تو بپارێزە د ڤێ عەسرێ قزلباش
توغیان و خورووجێ نەکەن ئەو بێنە وەلاتان
کی دێ ل ڤێ سەرحەددێ ژ پێش وان ڤە بوەستت
کەس نینە کو تێر نانی بدەت پێنج غوزاتان
یا رەب ب دوعایێ نەبیی ئو وەلییان کەی
ب ئنجیل و زەبوور و فوروقان و تەوراتان
یا رەب ب مەکێ کەی ب مەدینێ ب تەوافێ
یا رەب ب حەقێ سەعی و ووقووف و عەرەفاتان
یا رەببی ب لەوح و قەلەم و کورسی و عەرشان
یا رەب تو ب مولک و مەلەکووت و سەمەواتان
یا رەب تو ب تەوحید و ب تەسبیح و ب زکران
یا رەب ب دوعا و ب سەلات و سەلەواتان
خوندکاری ل کوففاری موزەففەر بکە دیسا
دا شاه ژ ترسان ل عومەر دەت سەلەواتان
ناقووس و سەلیبێ د فەرەنگان چ رەوانە
ئەو بێن بگرن جوملە جهێ بانگ و سەلاتان
چەندین د رجالان بشەهینە تو ژ غەیبێ
ئیسالە سەفەرکێش بدە خەلقێ خەلەواتان
یا مالێ زەلال بێتە د ناڤ خۆزەئێ ئیسلام
قەت لائقە ئەی خالقێ نوور و زولوماتان
خەلقێ بەدەوان گەر چ مرن چوونە بەحەشتێ
حەیفا مە ل ئبنان و خەواتین و بەناتان
مورتەد ببن ئەو جوملە بمینن د گرفتار
تەرکا تە بدەن ئەو بپەرستن بوت و لاتان
ئەڤ چەندە تەفاسیر و مەساحف ب تەلف چوون
حورمەت چو نەما ئایەت و حەرف و کەلیماتان
ئەی مەعشەرێ ئیسلامێ هەمی سالح و تالح
وەی عادل و فاسق ژی بخوازن دەعەواتان
هەر کەس ب قەدەر حالی بکەن کەسب و تەقەرروب
ب ئسلاحێ نوفووسان دبتن وەسل و لقاتان
دا مونتەقمێ قادرێ قەییووم ڤەخوازت
دادا مە ژ کوففار و ژ فوججار و بوغاتان
هندی دکەتن خانییێ بێچارە گوناهان
یا رەب تو بەدەل وان بنڤیسە حەسەناتان

پەراوێز edit