ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
١٨. دا زەن نەبرن کو ئەم خەمۆشین
دا زەن نەبرن کو ئەم خەمۆشین
ئەم بەستە دەهان و پوڕ خورۆشین
گەنجا مە د دل گوهەر تژینە
هەر چەندە عەیان خەزەف فرۆشین
شاهین و ب خەف مە لبسە دیبا
زاهر ژ خوە ئەم پەلاسی پۆشین
مجمەر سفەتە مە جسم و جان عوود
دل ئاتەشە دائما ب جۆشین
مەیخانە بهشتە حوورە ساقی
کەوسەر مەیە لەو ڤە بادە نۆشین
بیهۆدەیە لافە لەو کو خانی
دونیاگەر و ئاخرەت فرۆشین

پەراوێز edit