ئاڵەکۆک

مستەفا بەگی کوردی add_a_photo
کوردی دیوانی کوردی
٧٣. سەیدی دڵ بووم و ئەتۆ کوژتمت ئارێ مەسەلە
سەیدی دڵ بووم و ئەتۆ کوژتمت، ئارێ مەسەلە:
حلّت الصید لمن یقبض، لاَ لمن قَتَلَه
یار وەکوو مەردومەکی دیدەمە، سەد حەیف ڕەقیب
لەبەر ئەم مەردومەکی دیدەمە هەر وەک سەبەلە
سۆفی! بیستوومە عەمامەت لە بەهای مەی دەکڕن
قوڕ بەسەر! فرسەتە بیگۆڕەوە ِنعْمَ الْبَدََلە
باخی عیشق ئەرچی لە دوور خۆشە لە بۆ عاشقی زار
بیخی عیجز و چڵی بەدبەختی و خونچەی ئەجەلە
سەد جەهەننەم لە حەشردا بەسە بۆ گیانی ڕەقیب
گەر بڵێن ئەجری گوناه کەردە بە قەدری عەمەلە
نازی بێ ڕەحمی و حیلەی دەغەڵی و ئاه و فوغان
بۆ من و یار و ڕەقیب قسمەتی ڕۆژی ئەزەلە
مشتەری، دیدەیی ئەو ماهڕووە و، زوهرە، جەبین
بەختی مەڕڕیخە، ڕوخی ڕۆژە، سفەت وەک زوحەلە
هێندە بەدبەختم لەگەڵ دەردەکەوم سەبر دەڵێ
ئەی خودا نامرێ لە کۆڵمان بکەوێ ئەم چەپەڵە
ئەی ڕەقیب! بەس بڵێ یار خۆشی دەوێی، من کوردیم
کۆنە ڕەندم بە خودا بەو قسە ناکەومە مەلە

پەراوێز edit