ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٥٩. ڕەقیب و موددەعی فیتنە و عیلاقەی چاوی جادووتن
ڕەقیب و موددەعی فیتنە و عیلاقەی چاوی جادووتن
لە گۆشەی گۆشەوارەت نائیبی هارووت و مارووتن
نەباتاتی زەوی وەک مونزەوی هاتوونە دەر، یەعنی:
هەموو سەرخۆش و مەست و ڕۆژپەرست و عاشقی ڕووتن
وەرە نێو بەزمی گوڵزاران و گوڵ زاران، تەماشاکە:
سەراسەر پێکەنینی گوڵ، لەبالەب غونچە پشکووتن
چ قەسر و دائیرە و تاقێ، تیا تۆ تاقی ئافاقی،
نەی و موتریب، مەی و ساقی، گوڵ و بولبول هەموو جووتن
لە شەوقی ڕوویی شەمع و، زوڵفی دوود و، توڕڕەیی مەجمەر
سوپەند و، عوود و، پەروانە، بخوور و، غالیە سووتن
حەبیبان هەمدەمی ئاهوو دەنۆشن ڕاحی ڕەیحانی
ڕەقیبان هەمدەمی ئاه و دەکێشن دووکەڵی تووتن
گەلێ شێر و پوڵەنگ و باز و شاهێنی شەهەنشاهی
وەکوو نالی بە دڵ نێچیری ڕاوی چاوی جادووتن

پەراوێز edit